Hvad kunne vi lære af Romerriget

Forside         Rapporten        Roms Historie        Romerrigets start og kollaps        Det Romerske Militær        Hvad kunne vi lære af Romerriget        Romerrigets regeringsformer        Romersk Kultur        Links og bøger                       

 

Hvad kunne vi lære af Romerriget?

 

Vi har lært mange ting fra Romerne. F.eks. navnene på årets måneder har vi fra romerne. Marts er f.eks. opkaldt efter den romerske krigsgud Mars. Og August er opkaldt efter Romerrigets første kejser, Augustus. Planeterne er ligeledes opkaldt efter romerske guder.

En anden ting er sproget. Det Latinske sprog udviklede sig i forskellige retninger og blev til fransk, italiensk, spansk, portugisisk og rumænsk. Det oprindelige Latin blev holdt i live af gudstjenester og kirkelige skrifter. Sammen med græsk blev det også det internationale sprog for videnskaber som medicin, botanik og zoologi. Forskere bruger latinske navne for planter, dyr og de forskellige dele af menneskets krop.

Moderne bygningskunst lader sig stadig inspirere af romersk arkitektur. Mange steder danner de gamle romerske templer med deres høje, dekorative søjler forbillede for offentlige bygninger som f.eks. biblioteker, museer, kirker, og regerings bygninger.

Romersk politik og lov har haft stor indflydelse. Mange lande byggede deres styreform på idéerne fra den romerske republik. Op gennem tiderne har mange herskere ladet sig inspirere af Romerriget og de romerske kejsere. I nogle lande tog de titlen cæsar til sig: I Rusland blev det til zar og i Tyskland til kaiser.    

 Konklusion:

 

Romerriget blev skabt da byen Rom fik magt over Italien, og derefter Karthago.

Romerriget kollapsede pga. et svækket militær. De havde simpelthen ikke nok militærmagt til at beskytte grænserne, så barbarer til sidst indtog Rom.

Det der gjorde at Romerriget fik så meget magt, var i første omgang, ved hjælp af et dygtigt militær og godt diplomati. Derefter holdt de magten i lang tid, ved at forstærke grænserne.

Roms kultur var sammen af mange forskellige kulturer. Hver gang de indtog noget nyt land, tog de også noget af områdets kultur til sig. Desuden var det Romersk skik at holde slaver. Det var slaverne der gjorde alt det fysiske arbejde i Romerriget.

Rom startede som en lille by, men den voksede. Omkring år 500 f.kr. smed Roms indbyggere deres konge på porten. De ville ikke styres af fremmede folk. I stedet for konger fik Rom to Konsuler der blev valgt et år af gangen. Rom gik i forbund med de andre byer i Italien. Dette fik Rom til at blomstre. Og i mange hundrede år var Rom oldtidens centrum.

Det Romerske militær var inddelt efter din rangklasse. Var du adelig og rig, så blev du officer. Var du derimod fattig og lurvet, så kom du i de dårligste rækker. Du fik ringe eller ingen udrustning, og din løn var ikke god.

Vi kunne og har lært mange ting af Romerriget. Her kan nævnes tal, måneder, plantenavne, sprog der udsprænger fra Latin, f.eks. fransk og spansk.

 

Forside         Rapporten        Roms Historie        Romerrigets start og kollaps        Det Romerske Militær        Hvad kunne vi lære af Romerriget        Romerrigets regeringsformer        Romersk Kultur        Links og bøger